Browsed by
Mēnesis: 2023. gada marts

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 58/2022

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 58/2022

Ādažos 2022. gada 22. jūnijā Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā IX. Prasības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konteineru novietnēm 33. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks vai apsaimniekotājs nodrošina atkritumu konteineru novietnes izveidošanu katrai daudzdzīvokļu mājai atsevišķi vai kopīgi vairākām mājām, kas atbilst šādām minimālām prasībām: 33.1. atrodas ne tuvāk kā 10 m no dzīvojamās mājas logiem; 33.2. izvietota uz cieta seguma tādā vietā, kur netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāja specializētais transportlīdzeklis; 33.3. atrodas dzīvojamās mājas īpašumā, valdījumā, lietojumā esošā zemes gabalā saprātīgā…

Read More Read More

SIA “Komunaleks” informē, ka mūsu mājas lapā, iespējams iepazīties ar savas mājas sagatavoto atskaiti pa mēnešiem.