Browsed by
Mēnesis: 2024. gada janvāris

Šķirojam atkritumus pareizi!

Šķirojam atkritumus pareizi!

Vienošanās par dalīti vākto atkritumu savākšanu starp Pusēm noslēgtā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (turpmāk tekstā – Līgums) ietvaros 1.Pasūtītājs apņemas nodrošināt dalīti vākto atkritumu (turpmāk tekstā – OM) kvalitātes un uzkrāšanas prasības un nepieļaut citu atkritumu veidu piejaukumu OM. 2. Pasūtītājs Pakalpojuma sniegšanas dienā apņemas nodrošināt aizpildījumu OM konteineros ar šīs Vienošanās atbilstošo OM ar vismaz 50 % no OM konteinera tilpuma. 3. OM uzkrāšanai Izpildītājs nodod Pasūtītājam lietošanā OM konteinerus ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc šīs Vienošanās parakstīšanas.OM…

Read More Read More

Bezmaksas eglīšu izvešana!

Bezmaksas eglīšu izvešana!

SIA “Clean R” (Carnikavas pagastā) piedāvā eglīšu bezmaksas izvešanu līdz 2024. gada janvāra beigām.  Ziemassvētku eglītes novietojot pie atkritumu konteineru novietnes.               Ja vēlēsies pieteikt egles izvešanu februārī vai vēlāk, tas tiks nodrošināts par maksu.