Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

SIA “Komunaleks” Ādažu novads, Carnikavas pagasts, Carnikava, “Atpūtas” dz.-1, LV – 2163 Tel:29422103, e-pasts: komunaleks@inbox.lv Apstiprinu: SIA “Komunaleks” Valdes loceklis: S. Šahlovs 13.05.2023., Carnikavā Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem,īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem Izstrādāta saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. 1. Vispārīgās prasības 1.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem (turpmāk tekstā – personām) ir pienākums rūpēties par sava dzīvokļa, kā arī dzīvojamās mājas palīgtelpu un koplietošanas telpu ugunsdrošību….

Read More Read More

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 58/2022

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 58/2022

Ādažos 2022. gada 22. jūnijā Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā IX. Prasības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konteineru novietnēm 33. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks vai apsaimniekotājs nodrošina atkritumu konteineru novietnes izveidošanu katrai daudzdzīvokļu mājai atsevišķi vai kopīgi vairākām mājām, kas atbilst šādām minimālām prasībām: 33.1. atrodas ne tuvāk kā 10 m no dzīvojamās mājas logiem; 33.2. izvietota uz cieta seguma tādā vietā, kur netraucēti var piekļūt atkritumu apsaimniekotāja specializētais transportlīdzeklis; 33.3. atrodas dzīvojamās mājas īpašumā, valdījumā, lietojumā esošā zemes gabalā saprātīgā…

Read More Read More

SIA “Komunaleks” informē, ka mūsu mājas lapā, iespējams iepazīties ar savas mājas sagatavoto atskaiti pa mēnešiem.

Aicinām noskatīties diskusiju “Kāpēc atjaunot daudzdzīvokļu ēkas?”

Aicinām noskatīties diskusiju “Kāpēc atjaunot daudzdzīvokļu ēkas?”

Aicinām visus interesentus trešdien, 15.februārī plkst. 12.00, noskatīties tiešsaistes diskusiju par ēku renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanu “Kāpēc atjaunot daudzdzīvokļu ēkas?”, kas tiek rīkota kampaņas “Gribu dzīvot efektīvi!” ietvaros. Diskusiju organizē biedrība “Taureņa efekts” un skatītāji to varēs vērot portālā TVN3T un “Facebook” profilā “Mana vide“. Diskusijas mērķis ir iepazīstināt iedzīvotājus ar dažādiem pasākumiem ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, realizējot gan tehniskus, gan funkcionālus uzlabojumus, tādējādi samazinot siltumenerģijas patēriņu apkures sezonā līdz pat 60%. Diskusijā piedalīsies SIA “Ogres Namsaimnieks” energoefektivitātes projektu…

Read More Read More