Informācija par BIO šķirošanu.

Informācija par BIO šķirošanu.

2024. gads ir sācies ar pārmaiņām atkritumu šķirošanā, proti, no 1. janvāra visām Latvijas mājsaimniecībām ir obligāta bioloģiski noārdāmo jeb bio atkritumu šķirošana. Tas nozīmē, ka noteiktos gadījumos obligāti jāuzstāda vēl viens – brūnās krāsas – konteiners, kā arī bio atkritumi turpmāk nedrīkstētu nonākt sadzīves atkritumu konteinerā.

Šķirojot bio atkritumus, Jūs varat samazināt savu rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu, jo bio atkritumu izvešana ir par 40% lētāka nekā nešķiroto sadzīves atkritumu izvešana. Bioloģisko atkritumu šķirošana ļauj mazināt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, konteineru tilpumu vai skaitu.

Jūsu ērtībai esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par bio atkritumu šķirošanu un konteineru uzstādīšanu.

Kā pieteikt bio konteinera uzstādīšanu?

Ja dzīvojat daudzdzīvokļu mājā, tad bio konteinera uzstādīšanu var pieteikt nama pārvaldnieks. Tāpēc vispirms par brūnā konteinera izvietošanu aicinām sazināties ar sava nama pārvaldnieku. Lai uzstādītu konteineru daudzdzīvokļu nama pagalmā, nav nepieciešami visu nama iedzīvotāju paraksti. Ja dzīvojat privātmājā, tad varat vērsties pie atkritumu apsaimniekotāja paši pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai zvanot uz numuru 67111001. Tāpat privātmāju iedzīvotāji var izvēlēties kompostēt atkritumus savā īpašumā, bez atsevišķa konteinera.

Ko darīt, ja namu pārvaldnieks neuzstāda bio konteineru?

Ja pie mājas nav visu nepieciešamo atkritumu šķirošanas konteineru, noteikti vispirms ir jābūt sarunai ar nama pārvaldnieku. Ja ar namu pārvaldnieku tomēr neizdodas vienoties un nav arī skaidru iemeslu, kāpēc netiek nodrošinātas bio atkritumu šķirošanas iespējas, tad jāvēršas pašvaldībā. Katras pašvaldības saistošajos noteikumos būs atrunāts, kura nodaļa vai departaments ir atbildīgs par to ievērošanas kontroli.

Kur vislabāk bērt un uzglabāt bio atkritumus pirms tie nonāk konteinerā?

Bio atkritumus aicinām izmest bio degradējamos vai papīra maisiņos bez folija ielaidumiem vai plastmasas lodziņiem, un šādi ziemā tie nesasals, bet vasarā neizplatīsies nepatīkams aromāts un nevairosies insekti. Izvēloties šos maisiņus, ir jāpievērš uzmanība, vai tiešām tie ir kompostējami, jo uzraksts BIO vēl nenozīmē, ka tie sadalās. Uz maisiņa vajadzētu būt norādītam atbilstības sertifikāta numuram EN 13432:2002 un frāzei “Kompostējams produkts, kas atbilst ES normatīvajiem aktiem EN 13432”.

Ko drīkst un ko nedrīkst mest bio konteinerā?

Bio konteinerā var mest virtuves atkritumus un ēdiena paliekas bez iepakojuma, piemēram, dārzeņu un augļu atgriezumus, mizas un serdes, graudaugus un to izstrādājumus – maizi un konditorejas produktus. Tāpat tajā drīkst mest čaumalas, cietos piena produktus, piemēram, biezpienu un sieru, kafijas vai tējas biezumus, augus un to saknes, lapas, mulču, novītušus ziedus bez lentēm vai citiem dekoriem, kas nav kompostējami. Bio konteinerā nedrīkst izmest, piemēram, ēdienu iepakojumā, šķidrumus, pudeles vai pakas ar šķidrumiem un tūjas.

Cik bieži izved bio atkritumu konteineru? Vai to var regulēt?

Bio konteineru minimālais izvešanas biežums nevar būt retāks kā sadzīves atkritumu izvešana. Tas noteikts katras pašvaldības saistošajos noteikumos.

Vasarā ir būtiska konteinera regulāra tukšošana, jo bio atkritumi siltuma ietekmē ātrāk sadalās, bet ziemā to izvešana var būt retāka, jo šo atkritumu ir mazāk, tāpēc konteiners piepildās lēnāk. Ja bio atkritumu ir daudz, ikviens klients var pieteikt biežāku to izvešanu.

Vairākas pašvaldības ir parūpējušās par to, lai atkritumu šķirošana būtu izdevīgāka, proti, šķirojot bio atkritumus vai iepakojumu, iedzīvotāji var samazināt nešķirotas sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, nosakot to retāku nekā noteiktais obligātais minimums.

Kādi ir pieejamie tilpumi?

Bio atkritumus šķiro tiem pielāgotos brūnas krāsas konteineros ar īpašām ventilācijas atverēm, jo kompostam ir ļoti svarīga gaisa un skābekļa piekļuve.

Ir pieejami trīs veidu konteineri – 0,12 m3 , 0,24 m3 un 0,66 m3.

Kur nonāk bio atkritumu konteineru saturs?

Pretēji atsevišķiem maldīgiem uzskatiem, atkritumu apsaimniekotājs savāktos bioloģiski norādāmos atkritumus nedz pārdod, nedz eksportē. Tie tiek vesti uz poligonu, kur tos pārstrādā, turklāt atkritumu apsaimniekotājs par to maksā poligonam. No bioloģiskajiem atkritumiem iegūst tehnisko kompostu un gāzi siltumam. Savukārt to, ko nevar pārstrādāt, – noglabā poligonos.

Speciālie maisiņi (kompostējamie) nopērkami lielveikalos.

Cleanr piedāvājums – lielie maisi uz 0,24m3 (12gab.) maksā 16,50 Eur. Mazie maisiņi (10 litru),(20.gab.) maksā 3,50 Eur.