UZ LAIKU SAMAZINĀTA MAKSA PAR SADALES SISTĒMAS PAKALPOJUMIEM

UZ LAIKU SAMAZINĀTA MAKSA PAR SADALES SISTĒMAS PAKALPOJUMIEM

UZ LAIKU SAMAZINĀTA MAKSA PAR SADALES SISTĒMAS PAKALPOJUMIEM

Valsts atbalsta mehānisma ietvaros maksa par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem, kas saņemti laika posmā no 2021. gada
1. decembra līdz 2022. gada 30. aprīlim, samazināta par 50%. Sadales sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums tiek kompensēts “Sadales tīklam” no valsts budžeta.
Aktuālie tarifi un uz laiku samazinātā pakalpojumu maksaMK noteikumi Nr. 50

SAMAZINĀTA OBLIGĀTĀ IEPIRKUMA KOMPONENTE

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, OIK vidējā likme samazināta par aptuveni 57%. Ekonomikas ministrija ir radusi risinājumu straujākai OIK mazināšanai, kas ļaus elektroenerģijas galalietotāju rēķinu samazināt vidēji par 5-6%. OIK jaudas komponentesOIK aprēķinu kārtība

Rēķinos norādīta jau samazināta sadales sistēmas pakalpojumu cena un OIK likme.