Atkritumu sadārdzinājums ar 10.01.2022

Atkritumu sadārdzinājums ar 10.01.2022

Decembra sākumā sūtījām Jums informāciju par to, ka saistībā ar Dabas resursa
nodokļa (DRN) izmaiņām, mainās arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.
Līdztekus arī informējām, ka saistībā ar SIA “Getliņi EKO” 2021. gada 2. septembrī
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai iesniegto sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņu projektu ir sagaidāmas papildu
izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā, jo SIA “Getliņi EKO” iesniegtajā
tarifu projektā paredzēja būtiski kāpināt tarifus par sadzīves atkritumu apglabāšanu.
2021. gada 9. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padome apstiprināja SIA “Getliņi EKO” nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma jauno tarifu. Jaunais tarifs ietver DRN likmes izmaiņas (80,00 EUR/t) un ir
noteikts 124,60 EUR/t apmērā; minētais tarifs stāsies spēkā 2022. gada 10. janvārī.
Turklāt SIA “Getliņi EKO” š.g. 10.decembrī ir informējusi arī par izmaiņām bioloģiski
noārdāmo atkritumu kvalitātes un satura kritērijos un to pieņemšanas tarifa izmaiņām.
Atkritumu apsaimniekošanas likums (39.panta 12 daļa) nosaka: ja mainās tarifs
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs
iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Carnikavas pagastā palielinās kopējā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa klientiem, un tā tiks noteikta šādā
apmērā:

Aprēķina tabulas
Nešķirotie sadzīves atkritumi
Konteinera tilpums (m3)EUR 19.19(t. sk. PVN) par 1m3apsaimniekošanuEUR 26.61(t. sk. PVN) par 1m3apsaimniekošanu
Maksa par atkritumu apsaimniekošanu 01.01.2022 līdz 09.01.2022Maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 10.01.2022
0.122.33.19
0.244.616.39
0.6612.6713.19
1.1021.1129.27
 Bioloģiskie  noārdāmie atkritumi    
Maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 01.01.2022 līdz 09.01.2022Maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 10.01.2022
 EUR 11.02 (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanuEUR 24.82 (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu   
      
  Maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 10.01.2022   
Mājsaimniecībās radušies lielgabarītu atkritumi EUR 41,08 (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu
Mājsaimniecībās radušies būvgružiEUR 41,08 (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu
 

Vēlamies uzsvērt, ka vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” sava pakalpojuma
maksu nemaina un maksa par atkritumu apsaimniekošanu pieaug tikai un vienīgi
iepriekšminēto DRN likmes izmaiņu un SIA “Getliņi EKO” tarifa kāpuma dēļ.
Mēs augstu vērtējam iespēju būt par Jūsu atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniedzēju un esam gatavi atbildēt Jums gan uz jautājumiem par gaidāmajām
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā, gan arī citiem jautājumiem.
Vēršam uzmanību, ka efektīvākais veids, kā samazināt izmaksas arī tarifiem kāpjot,
ir apdomīga iepirkšanās un atkritumu šķirošana. Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra,
plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošanu nodrošinām bez maksas, savukārt
bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas izmaksas ir zemākas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
Lai saņemtu efektīvu un visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas piedāvājumu un
ieteikumus, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz kc@cleanr.lv vai
apmeklējot pašapkalpošanās portālu mans.cleanr.lv.
Ar noderīgiem paradumu maiņas padomiem aicinām iepazīties: www.nenoroc.lv un
“Clean R” elektroniskajā bukletā “Viegli šķirot pareizi!”, kā arī sociālajos tīklos un
mājaslapā. Par to, kā pareizi šķirot bioloģiski noārdāmus atkritumus jeb BIO vērtīgi
ieteikumi atrodami interneta vietnē www.skirobio.lv
Priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem.
Ar cieņu
SIA “Clean R”