Atkritumu cenas izmaiņas no 01.01.2022

Atkritumu cenas izmaiņas no 01.01.2022

Rīgā, 2021. gada 2. decembris

Paldies, ka esat uzņēmuma SIA “Clean R” klients. Mēs augstu vērtējam iespēju būt
par Jūsu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju. Vienlaikus vēlamies vērst
Jūsu uzmanību uz satraucošiem faktiem, kas katru gadu atkritumu izvešanas
pakalpojumus sadārdzina.
Ik gadu palielinās viena cilvēka saražotais sadzīves atkritumu apjoms, piemēram,
1991. gadā viens Latvijas iedzīvotājs gadā radīja vidēji 200 kilogramu atkritumu, bet
2021. gadā tie jau ir 500 kilogrami. Tas apdraud Latvijas dabu un cilvēku veselību. Tikai
mainot iepirkšanās paradumus – nepērkot lieku, šķirojot atkritumus, dodot lietām “otro
dzīvi”, varam veidot labvēlīgāku situāciju nākotnē un nenoslīkt atkritumu kalnos. Vēršam
uzmanību, ka, mazinot atkritumu apjomu, ir iespējams arī samazināt to apsaimniekošanas
maksu.
Efektīvākais veids, kā samazināt izmaksas, ir apdomīga iepirkšanās un atkritumu
šķirošana. Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojuma
apsaimniekošanu nodrošinām bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu
izvešanas izmaksas ir zemākas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
2020. gada 23. novembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma izmaiņas Dabas
resursu nodokļa (DRN) likumā, kas paredz ikgadēju šā nodokļa pieaugumu par vienas
sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Atbilstoši minētajam likumam no 01.01.2022.
DRN likme par 1 sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu būs 80,00 EUR/t, salīdzinot ar
līdzšinējiem 65,00 EUR/t.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (39.panta 12 daļu), ja mainās tarifs
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs
iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Carnikavas pagastā palielinās kopējā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa klientiem, un tā tiks noteikta šādā
apmērā:

Aprēķina tabulas
Nešķirotie sadzīves atkritumi
Konteinera tilpums (m3)EUR 18.39(t. sk. PVN) par 1m3apsaimniekošanuEUR 19.19(t. sk. PVN) par 1m3apsaimniekošanu
Maksa par atkritumu apsaimniekošanu līdz 31.12.2021Maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 01.01.2022
0.122.22.3
0.244.424.61
0.6612.1412.67
0.7714.1614.77
1.120.2321.11
Maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 01.01.2022
Mājsaimniecībās radušies lielgabarītu atkritumi EUR 41,08 (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu
Mājsaimniecībās radušies būvgružiEUR 41,08 (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu
Bioloģiski noārdāmie atkritumiEUR 11,02 (t.sk. PVN) par 1m3 apsaimniekošanu


Papildus informējam, ka SIA “Getliņi EKO” 2021. gada 2. septembrī Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) ir iesniedzis sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifa izmaiņu projektu, kas saistīts ar jaunas poligona infrastruktūras izbūvi
un ekspluatāciju. Tādejādi, pēc tā izskatīšanas un apstiprināšanas decembrī Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK), 2022. gada sākumā varētu sekot tālākas
atkritumu noglabāšanas tarifa, un attiecīgi, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma
izmaiņas.
Lai saņemtu efektīvu un visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas piedāvājumu un
ieteikumus, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz kc@cleanr.lv vai
apmeklējot pašapkalpošanās portālu mans.cleanr.lv.
Ar noderīgiem paradumu maiņas padomiem aicinām iepazīties: www.nenoroc.lv un
“Clean R” elektroniskajā bukletā “Viegli šķirot pareizi!”, kā arī sociālajos tīklos un
mājaslapā.
Priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem.

Ar cieņu
SIA “Clean R”